Connecting your world: Jaarverslag
2019
Royal Schiphol Group

Bericht van de CEO

Connecting your world

Connecting
your world

Bericht van de CEO

Dick Benschop
President & CEO Royal Schiphol Group

Onze Visie 2050

De Visie 2050 van Royal Schiphol Group is om de meest duurzame en hoogwaardige luchthavens ter wereld te creëren. Hiermee stellen we een nieuw, ambitieus doel voor onze organisatie en de Nederlandse luchtvaartsector als geheel. Onze Visie is opgebouwd rond de versterking van de fundamentele ‘kwaliteiten’ die onze groep biedt: Kwaliteit van Netwerk, Kwaliteit van Leefomgeving en Kwaliteit van Service. Veiligheid en Sterke organisatie zijn de twee kernfactoren die ten grondslag liggen aan de drie kwaliteiten.

Onze onderneming

Royal Schiphol Group is een luchthaven­onder­neming met een belangrijke maatschappelijke functie. De luchthavens van de groep creëren waarde voor de samenleving en de economie, met veiligheid als essentiële factor. Alle Nederlandse luchthavens van de Schiphol Group dragen, samen met onze internationale activi­teiten, bij aan onze 'Why’: Connecting your world.

De kernactiviteiten van Royal Schiphol Group zijn ondergebracht in vier business areas: Aviation, Consumer Products & Services, Real Estate en Alliances & Participations. Dankzij dit businessmodel kunnen we onze activiteiten bijzonder efficiënt uitvoeren.

Over ons en onze Why