Onze Visie 2050: Kwaliteit van Leefomgeving

Verbeteren van de kwaliteit van leefomgeving

Het waarborgen van de best mogelijke kwaliteit van de leefomgeving voor lokale en wereldwijde gemeenschappen vormt de centrale pijler van onze Visie 2050. In de komende jaren moeten we ons samen met onze klanten en partners inzetten om onze activiteiten fossielvrij te maken en de milieueffecten van de luchtvaart in Nederland en daarbuiten zoveel mogelijk te beperken.

Feiten en cijfers
0,23 kg
CO2 per passagier op Schiphol
Kwaliteit van Leefomgeving
Resultaten 2019
Duurzaamheid
Top Performance Indicator
169Kt
CO2-emissies
Kwaliteit van Leefomgeving
Resultaten 2019
Omwonenden
Top Performance Indicator
6,5
Reputatiescore
  • Burendagen

    Op 6 en 7 april 2019 brachten ongeveer tweeduizend van onze buren een bezoek aan de luchthaven Schiphol tijdens de ‘Burendagen'. Deze vonden plaats op baan 18C-36C (de ‘Zwanenburgbaan’).

Op weg naar de duurzaamste luchthavens ter wereld
Op weg naar de duurzaamste luchthavens ter wereld
Schiphol Group speelt een leidende rol in de ontwikkeling van een duurzamere luchtvaartsector, en neemt daarvoor verantwoordelijkheid. Wij willen de gevolgen van onze activiteiten voor het milieu en omwonenden zo veel mogelijk beperken. Dit gaat hand in hand met de visie van Schiphol voor de lange termijn dat zijn luchthavens de duurzaamste luchthavens ter wereld zullen zijn.
Feiten en cijfers
44,5%
afval gescheiden op Schiphol
Ontwikkeling van aardgasverbruik en passagiersaantallen
  • Duurzame luchtvaart

    Schiphol Group gekozen voor een voortrekkersrol bij het tot stand brengen van een duurzame en verantwoordelijke luchtvaartsector.

Naar schonere lucht
Naar schonere lucht
Een kernonderdeel van de visie van Schiphol is zorgen voor de best mogelijke kwaliteit van de leefomgeving voor bezoekers en omwonenden. Dit is gekoppeld aan onze doelstelling voor de middellange termijn om in 2030 emissievrij te zijn.

Onze Visie 2050

De Visie 2050 van Royal Schiphol Group is om de meest duurzame en hoogwaardige luchthavens ter wereld te creëren. Hiermee stellen we een nieuw, ambitieus doel voor onze organisatie en de Nederlandse luchtvaartsector als geheel. Onze Visie is opgebouwd rond de versterking van de fundamentele ‘kwaliteiten’ die onze groep biedt: Kwaliteit van Netwerk, Kwaliteit van Leefomgeving en Kwaliteit van Service. Veiligheid en Sterke organisatie zijn de twee kernfactoren die ten grondslag liggen aan de drie kwaliteiten.