Onze Visie 2050: Kwaliteit van Netwerk

Een hoogwaardig netwerk en een uitstekende connectiviteit dragen bij aan de belangrijke sociaal-economische rol van Schiphol

Kwaliteit van Netwerk is een essentiële pijler van Visie 2050. In een geglobaliseerde wereld spelen luchtverbindingen een belangrijke rol in de economie en het maatschappelijk welzijn van een land. De rol van Schiphol binnen de Nederlandse economie heeft zich ontwikkeld van een ‘mainport’ die bijdraagt aan werkgelegenheid, bbp en logistiek, naar een onmisbare partij voor de concurrentiepositie van Nederland als Global City Region (de ‘Holland Metropool’). In die zin is de door Schiphol geboden connectiviteit, en in het bijzonder ons eersteklas netwerk van bestemmingen, een integraal component van onze ‘Why’: Connecting your world.

Kwaliteit van Netwerk
Resultaten 2019
Netwerk
Top Performance Indicator
138
ICA-bestemmingen
Feiten en cijfers
332
directe bestemmingen vanaf Schiphol
Een kwalitatief hoogwaardig netwerk bieden
Een kwalitatief hoogwaardig netwerk bieden
Een kwalitatief hoogwaardig netwerk is van essentieel belang voor Schiphols ‘Why': Connecting your world. Optimale verbindingen creëren waarde voor de samenleving en de economie. Ze verbinden mensen met de belangrijke economische, culturele en politieke centra van de wereld en populaire vakantiebestemmingen. Ook het vrachtvervoer heeft uitstekende verbindingen nodig.
Feiten en cijfers
496.826
vliegtuigbewegingen op Schiphol
Vliegtuigbewegingen op Schiphol in 2019

Passagiersaantallen en -groei per werelddeel in 2019

Passagiersaantal Schiphol in miljoenen (groei/daling t.o.v. 2018; exclusief transito)

Vrachtvolume en -groei per werelddeel

Vrachtvolume x 1.000 ton (groei/daling t.o.v. 2018)

Feiten en cijfers
1,57
miljoen ton vracht op Schiphol
  • Nieuwe oplossingen voor bereikbaarheid

    In onze langetermijnstrategie voor mobiliteit is de noodzaak van collectief, schoon vervoer het uitgangspunt.

MIRT: Verbetering bereikbaarheid Schiphol
MIRT: Verbetering bereikbaarheid Schiphol
Goede bereikbaarheid is van essentieel belang voor een kwalitatief sterk netwerk. Dit betekent onder meer dat passagiers onze luchthaven snel, eenvoudig en betaalbaar moeten kunnen bereiken met het openbaar vervoer. Met de groeiende passagiersaantallen op Schiphol staat onze infrastructuur steeds meer onder druk. Dagelijks reizen ongeveer 95.000 mensen via treinstation Schiphol, en dit zal naar verwachting binnen tien jaar stijgen naar 130.000 mensen.

Onze Visie 2050

De Visie 2050 van Royal Schiphol Group is om de meest duurzame en hoogwaardige luchthavens ter wereld te creëren. Hiermee stellen we een nieuw, ambitieus doel voor onze organisatie en de Nederlandse luchtvaartsector als geheel. Onze Visie is opgebouwd rond de versterking van de fundamentele ‘kwaliteiten’ die onze groep biedt: Kwaliteit van Netwerk, Kwaliteit van Leefomgeving en Kwaliteit van Service. Veiligheid en Sterke organisatie zijn de twee kernfactoren die ten grondslag liggen aan de drie kwaliteiten.