Onze Visie 2050: Veiligheid &
Sterke organisatie

Een veilige omgeving en een veerkrachtige en financieel robuuste organisatie

De hoekstenen van onze Visie, de drie ‘kwaliteiten’, zijn gebaseerd op twee kernfactoren: Veiligheid en Sterke organisatie. Dat onze luchthaven veilig functioneert voor iedereen die op het terrein werkt, en een veilige omgeving biedt voor passagiers en omwonenden, is niet alleen essentieel voor de dagelijkse gang van zaken op onze luchthavens, maar ook voor onze bedrijfsvoering. Om bovendien een wereldwijd toonaangevende luchthavengroep te blijven, moeten we een sterke, adaptieve organisatie zijn en een aantrekkelijke werkgever.

  • Een veilige luchthavenomgeving

    We investeren elk jaar in de versterking van onze veiligheids- en security-infrastructuur en processen, en in cultuur zodat al onze werknemers en partners hetzelfde doel nastreven.

Veiligheid & Sterke organisatie
Resultaten 2019
Veiligheid
Top Performance Indicator
130%
Veiligheidsindex
Veiligheid & Sterke organisatie
Resultaten 2019
Medewerkers
Top Performance Indicator
7,8
Employee Promoter Score
Man-vrouwverhouding
(in % van aantal medewerkers per locatie)
Roadmap voor een veilig Schiphol, nu en in de toekomst
Roadmap voor een veilig Schiphol, nu en in de toekomst
Voor Schiphol en de hele luchtvaartsector is veiligheid topprioriteit. Veiligheid is de basis voor de drie kwaliteiten van onze Visie 2050. Schiphol breidt uit en om risico’s te voorkomen investeren wij proactief in onze veiligheidsinfrastructuur en –processen. We ondersteunen een open cultuur waarin de verschillende partijen met elkaar werken om de veiligheid van passagiers en medewerkers te waarborgen.
Veiligheid & Sterke organisatie
Resultaten 2019
Aandeelhouders
Top Performance Indicator
8,3%
Return on Equity
  • Economische waarde creëren voor aandeelhouders

    Royal Schiphol Group streeft met zijn financiële beleid naar een solide vermogenspositie en goede kredietwaardigheid.

Feiten en cijfers
32%
aandeel internationale activiteiten in groepsresultaat
  • Vastgoed € 1,8 miljard

    De bezetting is in 2019 tot historische niveaus gestegen, met een gemiddelde bezettingsgraad van 91,5% voor de totale commerciële en operationele vastgoedportefeuille van Schiphol.

Werkgever met sterke banden
met de samenleving
Werkgever met sterke banden
met de samenleving
De kracht van een organisatie wordt bepaald door haar medewerkers. Daarom is een van de sterkste punten van Schiphol zijn gevarieerde personeelsbestand. Wij willen een bedrijf zijn waar iedereen zich erkend, veilig en gewaardeerd voelt, ongeacht etnische achtergrond, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid of beperking. Wij willen dat deze ambitie niet alleen voor onze organisatie geldt, maar ook voor alle bedrijven op en rond de luchthaven.
'Business must go on'
'Business must go on'
Een luchthaven is hét voorbeeld van een operatie in de keten, met veel partners, en met veiligheid als absolute randvoorwaarde. Alle ketenpartners willen dat deze processen voor de reiziger naadloos aansluiten, en dat een passagier of bezoeker niets – of zo min mogelijk - van eventuele procesverstoringen, door bijvoorbeeld wind, mist, verstoringen, stakingen etc. merkt.
Schiphol introduceert nieuwe security-oplossingen
Schiphol introduceert nieuwe security-oplossingen
Security is essentieel voor de veiligheid op de luchthaven. Schiphol zoekt hierin naar evenwicht tussen compliance, klantvriendelijkheid en kosten. Wij volgen huidige en toekomstige wet- en regelgeving op de voet, waarbij we vriendelijke service willen blijven bieden en de kosten beheersen. Met de groei van het aantal passagiers en verandering in regelgeving, moet de security operatie zich ook aanpassen.

Onze Visie 2050

De Visie 2050 van Royal Schiphol Group is om de meest duurzame en hoogwaardige luchthavens ter wereld te creëren. Hiermee stellen we een nieuw, ambitieus doel voor onze organisatie en de Nederlandse luchtvaartsector als geheel. Onze Visie is opgebouwd rond de versterking van de fundamentele ‘kwaliteiten’ die onze groep biedt: Kwaliteit van Netwerk, Kwaliteit van Leefomgeving en Kwaliteit van Service. Veiligheid en Sterke organisatie zijn de twee kernfactoren die ten grondslag liggen aan de drie kwaliteiten.